Thư mời chào giá số 1573 ngày 28/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị tư vấn đấu thầu cho gói thầu Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX cho KHLCNT cung cấp thuốc bổ sung lần 2 năm 2023