Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá nhà thầu cung cấp vật tư tiêu hao ngày 06/07/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao dùng cho các khoa xét nghiệm

Chi tiết

Thư mời chào giá mua sắm vật tư y tế tiêu hao ngày 05/07/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao dành cho Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia

Chi tiết

Thư mời chào giá vật tư y tế tiêu hao ngày 04/07/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao dùng cho Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức

Chi tiết

Thư mời chào giá ngày 01/07/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu dùng cho Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá mua sắm trang thiết bị ngày 30/06/2022

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của bệnh viện

Chi tiết

Thư mời chào giá ngày 28/06/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác bệnh viện.

Chi tiết