Tin tức - Sự kiện

Bộ Y Tế. COVID-19 : Cập nhật mới ngày 16/4/2021

 Nội dung cập nhật bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của COVID19

Chi tiết

Bộ Y Tế. COVID-19 : Cập nhật mới ngày 15/4/2021

 Nội dung cập nhật bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của COVID19

Chi tiết

Thông báo lần 1 về việc đăng bài báo khoa học tại hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp 2021

Thông báo lần 1 về việc đăng bài báo khoa học tại hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp 2021

Chi tiết

Bộ Y Tế. COVID-19 : Cập nhật mới ngày 14/4/2021

 Nội dung cập nhật bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của COVID19

Chi tiết

Bộ Y Tế. COVID-19 : Cập nhật mới ngày 13/4/2021

 Nội dung cập nhật bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của COVID19

Chi tiết

Bộ Y Tế. COVID-19 : Cập nhật mới ngày 12/4/2021

 Nội dung cập nhật bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của COVID19

Chi tiết

Bộ Y Tế. COVID-19 : Cập nhật mới ngày 11/4/2021

 Nội dung cập nhật bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của COVID19

Chi tiết

Bộ Y Tế. COVID-19 : Cập nhật mới ngày 10/4/2021

 Nội dung cập nhật bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của COVID19

Chi tiết