Yêu cầu báo giá số 1568 ngày 28/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX cho gói thầu