Yêu cầu báo giá số 1545 ngày 26/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá của dịch vụ Thẩm định KHLC nhà thầu để có cơ sở xây dựng giá cho gói thầu