Yêu cầu báo giá số 1569 ngày 28/09/2023

Bệnh viện Phụ sản Trung ương có nhu cầu Thẩm định HSYC và thẩm định kết quả LCNT cho gói thầu