THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ MỜI THẦU

Bệnh viện Phụ sản Trung ương xin thông báo bán Hồ sơ mời thầu gói số 1: Gói thầu thuốc Generic và Gói số 2: Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp thuốc năm 2022 của bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam

Chào đời ở tuần thứ 25 khi mới được hơn 500g, bé Bùi Thị Gái (Bùi Thị Xuân, Hải Dương) là em bé có cân nặng thấp nhất được nuôi sống từ trước tới nay tại Việt Nam.