Câu hỏi: Chu kỳ kinh nguyệt đều là như thế nào? Nếu chu kỳ kinh nguyệt đều có nghĩa là có sự phóng noãn xảy ra không?

Trả lời:Chu kỳ kinh nguyệt đều là chu kỳ diễn ra với khoảng cách 26-34 ngày, không lệch quá 4 ngày từ chu kỳ này sang chu kỳ khác.

Hầu như là chắc chắn xảy ra sự phóng noãn.

Đôi khi, có trường hợp nang noãn phát triển một phần, nhưng không có sự chín hoàn toàn, và không có phóng noãn. Trong những trường hợp như thế, sẽ vẫn có sự tiết chế hormon, và có kinh nguyệt, nhưng thường là chu kỳ không đều.

Trả lời thư bạn đọc số 43

Câu hỏi số 117:Chào bác sĩ, tôi 27 tuổi, chưa sinh con lần nào. Gần đây tôi thường xuyên bị đau tức 2 bên nếp nằn bẹn, thỉnh thoảng có lan ra trước xương mu. Đi siêu âm không có gì bất thường.