Câu hỏi: Khoảng bao nhiêu ngày trong một tháng người phụ nữ có khả năng có thai?

Trả lời: Bởi vì tinh trùng có khả năng giữ được khả năng thụ tinh trong đường sinh dục nữ trong khoảng 48 giờ sau khi xuất tinh, noãn có khả năng thụ tinh được trong vòng 24 giờ sau khi phóng noãn, giai đoạn có khả năng thụ tinh được thông thường khoảng 3 ngày (đó là khoảng ngày thứ 12-15 trong một chu kỳ kinh nguyệt 8 ngày). Tuy nhiên, thậm chí ở người phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày, sự phóng noãn xảy ra vào ngày thứ 14, những ngày có khả năng thụ tinh được trong một số hiếm các trường hợp diễn ra từ ngày thứ 9 đến ngày thứ 15.

Thời gian có thể thụ tinh được phụ thuộc vào giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt, khi cơ hội có thai là cao nhất.