Câu hỏi.: Người phụ nữ mang bao nhiêu nang noãn?

Trả lời:Vào tháng thứ năm của thai kỳ bào thai có khoảng 7 triệu nang noãn. Ở trẻ sơ sinh gái buồng trứng chứa khoảng 2 triệu nang noãn, và ở thời kỳ dậy thì còn khoảng 400 000.

Người phụ nữ mang hoàn toàn đầy đủ nang noãn, không có nang noãn nào mới được sản sinh ra sau khi sinh.