Trực tuyến chương trình đào tạo liên tục về bệnh lạc nội mạc tử cung

Quản lý dài hạn bệnh lạc nội mạc tử cung: các quan điểm điều trị lâm sàng từ phương Đông và phương Tây